Cennik

Zarządzenie Nr AO.0050.24.2012

Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 9 lutego 2012 r.

w sprawie ustalenia cennika usług świadczonych

przez Ośrodek Turystyczno-Wypoczynkowy w Bąkowie

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późn.zm.) oraz § 1 uchwały Nr XVIII/182/12 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Kluczborka uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeńużyteczności publicznej zarządzanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kluczborku,

zarządza co następuje:

Ustala się cennik usług świadczonych przez

Ośrodek Turystyczno-Wypoczynkowy w Bąkowie w sezonie letnim 2019 r.

1.Bilety wstępu:

-normalny  ……………………………………………………………………………………………………….   5,00 PLN

-normalny dotyczy wstępu po godzinie 16:00  ……………………………………………………   3,00 PLN

-ulgowy dotyczy dzieci i młodzieży szkolnej  ……………………………………………………   3,00 PLN

-ulgowy dotyczy dzieci i młodzieży szkolnej po godzinie 16:00  ………………………..   2,00 PLN

-ulgowy dla dzieci do lat 7   ……………………………………………………………………………….   2,00 PLN

-dla dzieci do lat 7 po godz. 16:00   ………………………………………………………………..   wstęp wolny

2.Rowery wodne „BRDA” 1 godz.   ……………………………………………………………………  10,00 PLN

3.Rowery wodne 1 godz.   …………………………………………………………………………………..   6,00 PLN

4.Kajaki 1 godz.   ………………………………………………………………………………………………   8,00 PLN

5.Pole namiotowe:

-pobyt 1 osoby ze wstępem na OTW  ………………………………………………………………….   8,00 PLN

-ustawienie namiotu 2-osobowego   …………………………………………………………………..   6,00 PLN

-ustawienie namiotu do 6 osób  …………………………………………………………………………   8,00 PLN

6.Ustawienie przyczepy kempingowej 1-osiowej   ………………………………………………   8,00 PLN

7.Ustawienie przyczepy kempingowej 2-osiowej   ……………………………………………..  10,00 PLN

8.Ustawienie autocempingu   …………………………………………………………………………..   10,00 PLN

9.Zużycie energii elektrycznej   ………………………………………………………………………..   6,00 PLN

10.Podłączenie TVSAT (własny odbiornik)   ……………………………………………………..   4,00 PLN

11.Ustawienie samochodu   ………………………………………………………………………………..   6,00 PLN

12.Ustawienie autobusu   ………………………………………………………………………………….  10,00 PLN

13.Ustawienie motocykla   …………………………………………………………………………………   4,00 PLN

14.Nocleg w domku kempingowym

(ze wstępem na OTW) – pokój 4 osobowy   …………………………………………………….    100,00 PLN

15.Nocleg w domku kempingowym z kabiną wc

(ze wstępem na OTW) – pokój 3 osobowy   …………………………………………………….     90,00 PLN

16.Domek ruchomy MOBILE HOME (ze wstępem na OTW)   …………………..   150,00 PLN

17.Używanie pralni 1 godz.   …………………………………………………………………………      10,00 PLN

18.Korzystanie z kortu tenisowego 1 godzina   ……………………………………………..      10,00 PLN

19.Wypożyczenie telewizora    …………………………………………………………………….         5,00 PLN

 

Dotyczy kempingu:

1. Usługi świadczone są nieodpłatnie dla dzieci do lat 4.

2. Dzieciom od lat 4 do 10 udziela się 50% zniżki.

3. W okresie od 1 maja do 15 czerwca i od 1 września do 30 września udziela się 10% zniżki za pobyt na kempingu.

4. Udziela się 10% zniżkę członkom PFCC i CCI

 

Cennik wynajmu Sali Szkoleniowo-Konferencyjnych:

  • EKOTUR
  • Centrum Promocji Zdrowia

Czas trwania imprezy:

1. Od 1 godziny do 3 godzin – 60,00 zł brutto za 1 godzinę,

2. Od 3 godzin do 10 godzin – 350,00 zł brutto,

3. Jedna doba – 600,00 zł brutto,

4. Weekend (obejmuje piątek, sobotę i niedzielę) – 1400,00 zł brutto.