Camping

Camping nr 23 posiada 40 stanowisk dla przyczep campingowych z możliwością przyłączenia do sieci elektrycznej i TV.

Korzystający z przyczep campingowych mają możliwość korzystania z sanitariatów z prysznicami i umywalkami wraz z bieżącą zimną i ciepłą wodą w oznaczonych budynkach na terenie obiektu jak i również z pralni.